Co je to IEARN


International = fun Education And Resource Network
(Mezinárodní síť zdrojů pro vzdělávání zábavnou formou)

IEARN.cz je součástí celosvětové organizace IEARN, která vám umožní:

IEARN je mezinárodní organizace (odkaz) působící ve více než 40 zemích světa, jejímž hlavním cílem je podpora používání moderních informačních a komunikačních technologií, zejména Internetu, ve výuce na základních a středních školách. Tohoto cíle se IEARN snaží dosáhnout pomocí projektů, které vznikají v jednotlivých zúčastněných školách. Na zcela dobrovolné bázi se vyhlášených projektů posléze mohou zúčastnit i studenti a pedagogové ostatních škol. Hlavním komunikačním médiem je Internet. Organizace IEARN tyto projekty zastřešuje, pomáhá metodicky i organizačně při jejich vytváření a stará se o vzájemnou informovanost jednotlivých škol.


Témata a zaměření jednotlivých projektů

Některé projekty jsou založeny spíše na komunikaci mezi účastníky, ale jiné se snaží nalézt odpovědi i na velmi vážné otázky. Lze se setkat s projekty zabývajícími se problémy lidských práv, národnostními otázkami, právy dětí. Velkou skupinu projektů pak představují společensky zaměřené projekty, které studentům umožňují se seznámit se zvyky a kulturou jejich vrstevníků prakticky z celého světa. Nechybějí ani ekologické projekty. Zájemci mohou také nalézt projekty historické, literární, hudební a výtvarné. Každý má šanci nalézt oblast svého zájmu.

Kdokoliv se může zapojit do projektů, které jsou vypisovány mezinárodně, anebo do projektů, které vytvořily přímo české školy, zapojené do programu IEARN již delší dobu. Každý projekt má svého koordinátora, kterého stačí kontaktovat

Hlavními komunikačními jazyky mezinárodních projektů jsou angličtina a španělština, Studenti se učí srozumitelně formulovat své názory a respektovat názory ostatních, učí se spolupracovat s lidmi z druhého konce světa, které nikdy neviděli a třeba ani nikdy v životě neuvidí. Zároveň si velmi aktivní formou upevňují své znalosti cizích jazyků.


Historie mezinárodní organizace IEARN

Organizace IEARN byla založena roku 1988 iniciativou Copen Family Fund jako pilotní projekt s názvem "Telekomunikační projekt moskevských a newyorských škol". Začala prosazovat model síťové výuky, založené na projektech škol v bývalém Sovětském svazu a ve Spojených státech. Zakladatel organizace IEARN, Peter Copen, popsal její základní cíle:

Vytvořit vzor pro ukázku komunikace ruských a amerických dětí elektronickou poštou, on-line konferencemi a živými diskusemi.

Spřátelit "vůdce zítřka", naučit je řešit problémy a spolupracovat na skutečných globálních problémech.

Pouhá komunikace ale nestačí. Copenovy zážitky z Outward Bound school ho naučily, že studenti se učí soucitu službou druhému a sebedůvěrou získanou z hledání odpovědi na podněcující otázky. Zdálo se, že celý projekt má smysl, protože spojení škol v Rusku a Spojených státech by mohlo umožnit mladým pracovat společně na smysluplných projektech o společenských vztazích o životním prostředí.

Školy byly propojeny pomocí e-mailu, on-line konferencemi a pobyty studentů a učitelů ve spolupracující zemi. Celkem bylo do projektu zapojeno 24 škol, 12 v Moskvě a 12 ve státě New York. Školy byly vybrány podle schopností komunikace (anglicky i rusky).

V roce 1991 zhodnocení projektu připravené pro New York State Education Department ukázalo, že projekty vytvořené studenty mění výuku tím, že vyvádí studenty a učitele z izolace učeben díky komunikaci a spolupráci s lidmi z celého světa - vytvářením elektronického společenství studentů. Po prvotním úspěchu pilotního projektu Copen Family Fund založil organizaci IEARN, která roku 1990 zahrnovala devět zemí. V každé zemi byla vytvořena centra pro místní podporu škol a učitelů. V roce 1994 se organizace IEARN stala samostatnou mezinárodní organizací s celosvětovou působností, mezinárodním shromážděním a čtrnáctičlenným centrem v decentralizované struktuře. Od roku 1994 organizace IEARN pořádá každoroční mezinárodní konference učitelů pokaždé v jiné zemi začleněné do IEARN. Nyní je tato organizace největší sítí pro vzdělání a komunikaci. Zapojuje ročně přes 300 000 mladých lidí, kteří se zúčastňují smysluplných projektů a působí na více než 3 000 školách a mládežnických organizacích v 60 zemích.

Cílem organizace IEARN je rozvoj výuky pomocí zapojení studentů do interaktivních projektů, které jsou založeny na školních osnovách. Organizace IEARN umožňuje učitelům a mladým lidem poznat, že skutečně mohou vytvořit smysluplný příspěvek k ozdravení planety a k lepší budoucnosti lidstva a že se tato práce může stát součástí učebního procesu.

V roce 1999 aktivita celosvětové sítě IEARN zasáhla do těchto 74 zemí: Albánie, Andora, Argentina, Arménie, Austrálie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Bosna, Brazílie, Bulharsko, Čína, Česká republika, Ekvádor, Egypt, Estonsko, Filipíny, Francie, Ghana, Guatemala, Chile, Chorvatsko, Indie, Indonésie, Irsko, Izrael, Japonsko, JAR, Jordánsko, Kambodža, Kanada, Kazachstán, Keňa, Korea, Kirgyzstán, Kolumbie, Kypr, Litva, Libanon, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Malajsie, Mauretánie, Mexiko, Mongolsko, Maroko, Mozambik, Německo, Nizozemí, Nový Zéland, Pákistán, Paraguay, Peru, Polsko, Portoriko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Senegal, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Srí Lanka, Surinam, Španělsko, Švédsko, Thaiwan, Thajsko, Turecko, Uganda, Ukrajina, USA, Uruguay, Velká Británie.


Historie programu IEARN v České republice

Program spolupráce mezi neziskovou organizací IEARN a sítí Sorosových nadací (pro Českou republiku Open Society Fund Praha ) byl v České republice zahájen na konci roku 1996. Jeho cílem bylo podporovat rozvíjející se mezinárodní projekty studentů základních a středních škol pod vedením jejich pedagogů, které využívají nové komunikační technologie a zejména možnosti Internetu.

Aktivně se program IEARN začal rozvíjet na jaře v roce 1997 pod vedením koordinátorky ing. Heleny Kocanové. Studenti několika škol se zapojili do některých mezinárodních projektů. V červnu studenti z gymnázia v Kralupech nad Vltavou odjeli na mezinárodní studentské setkání v Maďarsku. Učitelé z gymnázia v Českém Krumlově, obchodní akademie v Brně, ZŠ Modřanská v Praze a studenti z gymnázia v Kralupech nad Vltavou se zúčastnili od 6. do 12. července 1997 v Callus ve Španělsku 4. mezinárodní celosvětové konference organizace IEARN.

Na podzim roku 1997 aktivita škol vzrostla a v Praze bylo na konci října uspořádáno školení pedagogů v Internetovém centru OSF. Učitelského setkání se také zúčastnil Yuri Romanenkov (koordinátor programu IEARN pro střední a východní Evropu) a Istvan Szabo (koordinátor programu IEARN v Maďarsku). V listopadu se v Českém Krumlově konalo setkání středoškolských studentů za účasti studentky z Estonska a lektorky anglického jazyka z gymnázia v Kralupech nad Vltavou. V prosinci koordinátorka společně s učitelkou teplického gymnázia reprezentovaly Českou republiku na maďarském setkání učitelů a studentů v Budapešti.

Největším úspěchem byly prezentace českých projektů na každoročních celosvětových konferencích IEARN - v roce 1998 v Tennessee v USA , v roce 1999 v Portoriku a na YouthCan v New Yorku v roce 2000, v roce 2002 v Moskvě a v roce 2003 v Japonsku.

Na podzim roku 1999 správní rada nadace OSF rozhodla, že by se program IEARN měl osamostatnit. Byl vytvořen přípravný výbor, jemuž se podařilo v roce 1999 zaregistrovat na ministerstvu vnitra nový subjekt , Občanské sdružení IEARN. Toto sdružení je řízeno tříčlennou výkonnou radou, která je pravidelně volena na valných hromadách.

V roce 2003 byla v Holandsku ustanovena evropská sekce IEARNu, která sdružuje většinu národních sekcí IEARNu z Evropy. Jejím hlavním posláním má být lepší koordinace činnosti IEARNu v rámci Evropy.

V roce 2003 jsme společně se slovenským IEARNem začali připravovat celosvětovou konferenci v jižních Čechách na červenec 2004. Konference se nakonec konala v Košicích, jelikož hlavním cílem předsedy organizačního týmu bylo finanční obohacování ve vlastní prospěch na úkor účastníků a ostatních pořadatelů konference (v listopadu 2003 se členové českého IEARnu jednohlasně distancovali od spolupořadatelství konference) [dopis.doc].