Jak začít


Chcete se zapojit do mezinárodního nebo českého projektu a nepotřebujete další finanční prostředky:
V tom případě nás těší, že jste na naší stránce našli kontakt na zajímavý projekt. Kontaktní email bývá vždy na konci každé anotace. Přejeme Vám s projektem mnoho úspěchů.

Chcete se zapojit do některého projektu a potřebujete k tomu získat nějaké finance:
Potom Vám OS I*EARN jako každému členovi může poskytnout finanční prostředky na některé schválené projekty. Musíte se ale stát členem OS I*EARN.

Máte nápad, jak vytvořit vlastní projekt a hledáte spoluprácovníky a účastníky.
Podejte návrh na vypsání projektu, což je popsáno zde. Výkonná rada OS I*EARN Vám pomůže s distribucí a realizací projektu.

Jak se ale stát členem OS I*EARN:
Členem občanského sdružení IEARN se může stát každý student či učitel, který splní základní podmínky členství, které upravují stanovy našeho sdružení. Předpokládá se, že se zájemci o členství chtějí aktivně zapojit do naší činnosti.(viz projekty)

Jak podat návrh na vypsání projektu:
Před započetím práce na projektu je potřeba mít rozmyšleno:
  1. Název projektu
  2. Krátká charakteristika projektu
  3. Podrobný popis projektu
  4. Věk účastníků
  5. Časový plán
  6. Výstup projektu
  7. Kdo se může k projektu připojit
  8. Jazyk projektu
  9. Kontakt na vedoucího projektu
  10. webové stránky projektu (nepovinné)
Pak se obraťte na
koordinátora