Maďarské setkání - Tamara Kohutová


Ráda bych Vás seznámila s dalším menším setkání I*EARN, nyní bylo v Maďarsku v malém městečku s názvem Tiszafured. Konference trvala od 5. do 9. června 1998. Účastníci z osmi států se tu sešlo: z Běloruska, České republiky, Estonska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Rumunska a Slovenska. Každá země byla reprezentovaná šesti studenty a jedním učitelem.

Vše začalo 4. 6., kdy odjel z Estonska autobus, který postupně vyzvedával účastníky konference. Nás Čechy vyzvedl v Brně brzy ráno 5. 6. jako poslední nastupující. Místo v 13:00 jsme přijeli v 17:00, bylo menší zpoždění na hranicích a řidič se zdržel hledáním cesty. Nakonec po únavné deseti hodinové jízdě jsme přijeli k cíli, kde nás už trpělivě očekávali Maďaři, Slováci a Rumuni. Byli jsme ubytováni do stanů s čtyřmi lůžky. Naštěstí byla pláž blízko kempu, kde jsme se mohli příjemně zchladit v nepříliš čisté vodě. Ten den jsme už velmi brzo zpozorovali velké množství komáru. Důvod toho byl, že asi deset dní před naším příjezdem neustále pršelo a komárů se plno narojilo. Bohužel žádný repelent nepomohl, tak jsme se natrénovali v zabíjení komáru vlastnoručně. Vzniklo mezinárodní přísloví "dead mosquito, good mosquito" (mrtvý komár, dobrý komár).

Byli jsme rozděleni do dvou skupin: skupina A a skupina B. Dále jsme byli rozděleny do skupinek po třech, kde platili tyto podmínky: členové musí být z různých zemí a musí být ve skupině alespoň jeden chlapec a jedna dívka. První skupina (skupina A) měla 6.6. na programu kanoistiku. Doprovázel nás koordinátor pro Maďarsko, Istvan Szabox, který nás vedl k jižní části jezera skrz řeku. Toto jezero bylo uměle postaveno a jak nám dál vysvětlil, stává se z něho bažina. Pluli jsme úzkou řekou, kde jsme občas zahlédli vodního hada, velké vodní ptáky, ryby a také různé druhy vodních řas, leknínů, kosatců, rákosí, atd. Během cesty jsme nasbírali vzorky vody a ty jsme odpoledne zkoumali a měřili pH, železo, chlor, PO4, NO3, atd.

Skupina B dnes pro změnu zůstala na souši a jen brala vzorky vody ze břehu: vodu na hladině, 10 cm pod hladinou, 20 cm pod hladinou a na dně. Potom jsme vodu zkoumali pod mikroskopem. Nalezli jsme mnoho vodních jednobuněčných organismu jako například slunivku, měňavku, apod. Také při té příležitosti jsme si nenechali ujít prohlédnout mrtvého komára nebo mouchu z blízka, které nás neustále píchali. Nakonec po všem výzkumu jsme zjistili, že voda je chemicky čistá, ale biologicky velmi znečištěná, takže nám nedoporučili ji pít. Skupiny A a B se pak další den vyměnili v činnosti.

V pondělí dopoledne jsme jeli na výlet do Hortobagy. Byl to velmi zajímavý výlet. Hortobagy má jedno z největších maďarských koňských stájí. Je tu i farma neobvyklých živočichů jako např. černé chlupaté prase, obrovské krávy v rozměru slona a pak různě barevní ptáci. Po návštěvě tohoto města jsme měli možnost uvidět pravou Pusztu neboli step.

Po obědě byla možnost si projít město blízko kempu Tiszafured. V odpoledních hodinách byla konference ukončena. Rozdělali jsme oheň, každému bylo nabídnuto maďarské víno a pak se fotili přípitky. Nakonec od deváté hodině večerní do třetí hodiny ranní byla diskotéka, kterou uspořadali Češi a Slováci. Během této doby jsme také oslavili dvoje narozeniny. Půlnoc byla osvěžena deštěm, který byl už dosti potřeba po těchto pár horkých a suchých dnech.

Ale jak už to bývá, vše jednou končí a tak i musela i tato konference. Bohužel toto setkání netrvalo moc dlouho, ale zato jsme se setkali s mnohými dalšími lidmi, našli jsme nové kamarády, byli jsme obohaceni o zážitky, vzpomínky a zkušenosti.


Autor fotografií: Tamara Kohutová