Mezinárodní konference v USA

V květnu loňského roku vybrala koordinátorka I*EARN pro Českou republiku Helena Kocanová zástupce tří nejaktivnějších škol na Mezinárodní konferenci do USA. Jednou z nich bylo Gymnázium v Kralupech nad Vltavou s projektem o řece Vltavě, které zastupovali tři studenti (Radek Miřácký, Pavel Hlaváček a Iva Brůhová). Dále Gymnázium Český Krumlov, které reprezentovali RNDr. Stanislav Waldauf, Mgr. Petr Draslar a studentka Eva Jakešová. Gymnázium Teplice reprezentovala Mgr. Ilona Kuboňová a student Stanislav Vácha. Profesoři obou škol se dohodli na společné přednášce o projektu Energie, ekologie a ekonomika. Její návrh byl akceptován koordinačním výborem I*EARN v New Yorku, což znamenalo další práci pro studenty i profesory obou škol. Dokonce během prvního prázdninového týdne ještě dolaďovali společnou prezentaci tak, aby se mezi ostatními neztratila. Bylo nutné vytvořit velké nástěnky s informacemi o ČR, Teplicích , Českém Krumlově, o projektech obou škol i projektu Energie, ekologie a ekonomika, natočit a sestříhat videofilm, vytisknout a zkopírovat materiály na fólie pro zpětný projektor, sehnat prospekty a informační materiály v angličtině atd.

Samotná konference se konala od 12. do 18. července na univerzitě ve městě Chattanooga ve státě Tennessee. Zúčastnilo se jí asi 400 delegátů ze 40 států celého světa. Účastníci navštěvovali společné přednášky i prezentace projektů škol z různých zemí. Hodinové vystoupení našich zástupců (samozřejmě v angličtině) sklidilo úspěch. Z ostatních přednášek byl zajímavý maďarský projekt o jezeře, kde studenti sledovali kvalitu vody a pozorovali místní floru i faunu.

Program konference se však neskládal pouze z prezentací. Byl také doplněn o mnoho doprovodných akcí, během kterých mohli naši studenti navázat řadu kontaktů se svými kolegy z celého světa.

Ilona Kuboňová


Archiv fotek z konference