Slovinsko - Eliška Botková

    V lázeňském městečku Bled jsme prožili krásných šest dní (13. - 18. Březen 1999) . Bled leží na pobřeží bledského jezera. Uprostřed se nachází kostel Panny Marie. Kolem celého jezera se táhne pěší stezka, kostel si můžete tedy prohlédnout ze všech světových stran. Dominantou města je na skále postavený hrad, z jehož teras je krásný pohled na jezero a přes okolní hory na Julské Alpy . Hrad slouží částečně jako muzeum a částečně jako stylové pohostinství , což jsme bohužel nevyzkoušeli.

    S městem jsem vás alespoň z části seznámila a nyní bych vás chtěla informovat o programu a průběhu konference. Většina z nás přijela již v sobotu 13. Března a opozdilci dorazili až druhý den. Dopolední program každého dne začínal pro všechny v 9 hodin. Hned na začátku jsme byli rozděleni do dvou základních skupin - koordinátoři tvořili první skupinu a studenti s profesory druhou. Jedním z mnoha úkolů konference bylo nové členy informovat o fungování I*EARNu .Ze začátku jsme se jim snažili vysvětlit, co to I*EARN vlastně je, jak se zapojit do projektů, kde sehnat nové informace atd., a to vše na základě našich zkušeností. Ne vždy to bylo jednoduché. Pro nás "pokročilé", věci jasné a důvěrně známé, jsme často museli začátečníkům vysvětlovat znovu a znovu. Krásné na tom bylo to, že se lidé z různých států spojili a snažili se nejasnosti vysvětlit společnými silami.

    Na úterý byl naplánován pracovní výlet do Ljubljany a okolí.Dopoledne jsme navštívili veletrh slovinských škol,kde jsme opět prezentovali I*EARN v naší zemi..Odpoledne jsme se rozdělili do skupin a navštívili jednotlivé školy,které se chtěly zapojit.My jsme jim měli objasnit,co to je I*EARN, atd.

    Středa byla ve znamení různých přednášek. Dověděli jsme se mnoho nového o programu dánského ministerstva.Pokud máte zájem, bližší informace naleznete na www.eun.org. Další přednáška se týkala programu Sokrates, který díky naší bývalé koordinátorce Heleně Kocanové známe.

    Jsem ráda,že jsem se mohla zúčastnit této konference.

Eliška Botková - Studentka Gymnázia v Českém Krumlově