Puerto Rico - San Juan

Tradiční mezinárodní setkání učitelů, studentů a koordinátorů I*EARNu z
celého světa se v loňském roce konalo v portorickém hlavním městě San Juanu.
Českou delegaci tvořili dva zástupci, nová česká koordinátorka Ilona
Kuboňová a učitel Stanislav Waldauf z Českého Krumlova. Oba získali od
pořadatelů dílčí grant, určený na snížení nákladů na pobyt.
Nejdůležitějším výsledkem setkání z českého pohledu bylo to, že se Česká
republika stala plnohodnotným členem Assembly (což je vlastně vedení celého
světového I*EARNu) i s právem hlasovacím. Zúročila se tím několikaletá práce
všech českých účastníků programu I*EARN - koordinátorů, učitelů a aktivních

studentů.

Součástí konference bývají prezentace těch nejúspěšnějších projektů. Letos

byla zařazena prezentace výsledků společného projektu Gymnázia Český Krumlov

a Gymnázia Teplice - Energie, ekologie, ekonomika, která sklidila značný

úspěch a uznání.

Přestože se  pořadatelé snažili o plné zatížení všech účastníků snad

nepřetržitě, podařilo se najít čas na spoustu neformálních schůzek s

představiteli mnoha států. Zejména se rýsuje další a daleko výraznější

spolupráce se státy střední Evropy. Připravujeme společný projekt, do

kterého bychom rádi získali partnery ze Slovenska, Maďarska, Ukrajiny a

Rumunska.Ilona Kubonova

koordinatorka I*EARN

kubonova@osf.cz