Mezinárodní konference v JAR

V první polovině července 2001 se uskutečnila v Kapském městě v Jihoafrické republice 8. mezinárodní konference I*EARN. Zúčastnilo se jí přes 1 400 delegátů z více než 80 zemí z celého světa. Českou republiku reprezentovali předseda OS I*EARN RNDr. Stanislav Waldauf a koordinátorka projektů Mgr. Ilona Kuboňová.

Hlavním důvodem naší účasti na této konferenci bylo zasedání mezinárodního assembly, kterého je ČR členem. Přednesli jsme zde zprávy o činnosti OS I*EARN za uplynulé období. Také jsme se podělili o své zkušenosti se založením Občanského sdružení a s osamostatňováním programu I*EARN v České republice. Do podobných problémů se totiž dostávají postupně další státy a je tedy velice zajímavé i vhodné seznámit se s problémy v ostatních zemích a hlavně s jejich řešením. Všichni jsme se shodli na největší potíži, kterou jsou zdroje financování příslušných organizací.

Opět jako v minulých letech jsme na letošní konferenci prezentovali o práci českých studentů a učitelů na projektech I*EARN. Stěžejním tématem naší přednášky byla další fáze společného projektu s Maďarskem a Slovenskem - My Town Is Your Town. Téma účastníky zaujalo a koordinátoři z dalších zemí projevil zájem se do zmíněného projektu zapojit.

Také jsme navštívili prezentace jiných projektů a získali tím inspiraci pro svou další práci.

Zároveň jsme zkoumali možnost uspořádat středoevropské setkání v ČR. Zájem koordinátorů z ostatních zemí je značný a dohodli jsme se proto na shánění individuálních sponzorů v jednotlivých zemích, neboť neexistuje možnost financování generálním grantem.

Věříme, že účast české delegace na 8. mezinárodní konferenci bude přínosem pro další práci OS I*EARN.

RNDr. Stanislav Waldauf
Mgr. Ilona Kuboňová