Projekt dokončen

Češi v cizině

Škola: Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno
Termín: Jaro 1999
Výstup: Závěrečná práce
Popis:
Projekt vznikl na základě zjištění, že existují české menšiny v zahraničí, konkrétně na Ukrajině, kterým je věnována minimální pozornost. Byl kontaktován Ústav etnografie v Brně, posléze i v Praze, s jejichž pomocí a s podporou I*EARN se studentky 4. ročníku pustily do mapování historických souvislostí a současného stavu. Zároveň v rámci projektu začala spolupráce s I*EARN v Charkově /Marina Kornijenko/, kteří stále ještě v projektu pokračují a dostali dokonce grant na cestu po České republice. Studentky zpracovaly téma jako práci Studentské odborné činnosti a v oblastním kole se umístily na postupovém místě. Absolvovaly ještě městské kolo v Brně. V současné době studentky studují na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně obor ruský jazyk.
Kontaktní osoba: Tamara Kohutová - kohutovat@seznam.cz