Projekt dokončen...

Motorismus

Škola: Obchodní akademie Svitavy
Termín: Jaro 1999 - léto 2000
Výstup: WWW stránky, zpracování dotazníku, publikace
Popis:
Studenti provedli sledování průjezdnosti jedné z nejfrekventovanějších křižovatek a statisticky ho zpracovali. Výsledky předali na městský úřad, kde diskutovali s vedoucím odboru životního prostředí. Při průběhu sledování studenty navštívil redaktor místní televize a uskutečnil se studenty interview. Studenti vypracovali anketu vztahující se k obecným problémům spojených s motorismem v České republice a rozeslali ji prostřednictvím studentské konference . Získali od bývalého zaměstnance školy torzo motorky, kterou by rádi uvedli do provozu. Uskutečnili návštěvu na policii ČR, kde dopravní policista odpovídal na předem připravené dotazy. Rozhovor byl zaznamenán na diktafon a pak přepsán do elektronické podoby. Začínají se pomalu scházet příspěvky na téma "Moje zážitky s motorismem."
Kontaktní osoba: Bohuslav Šíbl - si@oa.svitavy.cz