Projekt dokončen...

U nás doma

Škola: Základní škola Borek
Termín: Podzim 1999
Výstup: Mapa a album
Popis:
Žáci čtvrté třídy mají od září nový předmět vlastivěda. Jedna část tohoto předmětu je zeměpisná, ve které se mají seznámit s naší republikou. Aby se mohli lépe učit, požádali své kamarády na české konferenci, aby jim každý poslal několik zajímavých informací o místě, kde žije. Žáci vytvořili mapu republiky s obrázky. Také sestavili z došlých textů a pohlednic album. To bude sloužit ve škole nadále jako pomůcka nejen jim, ale i mladším spolužákům, kteří přijdou do čtvrté třídy v příštích letech.
Kontaktní osoba: Mgr. Jindra Maršíková - zsborek@cb.ipex.cz