Projekt dokončen...

Ekologie na Jičínsku

Škola: Masarykova obchodní akademie v Jičíně
Termín: Jaro - zima 1999
Výstup: Brožura, WWW stránky
Popis:
Naléhavost problému ochrany a tvorby životního prostředí vstoupila v posledních letech natolik do popředí všeobecně vnímaných a uznávaných kategorií veřejného zájmu. Stala se tak, vzhledem ke své globální podstatě, téměř současně nejen významným faktorem vnitřní politiky státu, ale i jedním z nejaktivnějších prvků mezinárodní politiky. Pro tyto důvody si studenti vybrali téma: "Životní prostředí na Jičínsku," kde se snažili popsat ekologické problémy Jičína i celého státu.
Kontaktní osoba: Martin Janouch - janouch@moa.jicinet.cz