Projekt dokončen...

Novoroční přání

Škola: Gymnázium Teplice
Termín: Zima 1999 - červen 2000
Výstup: WWW stránky a publikace
Popis:
Úkolem studentů bylo vytvořit novoroční přání /tzv. PF/ s využitím libovolné grafické techniky / kresba, suchá jehla, tisk z koláže,papírořez, linoryt,.../. nebo přímo na počítači. Formát byl také libovolný, ale maximálně A5. Mohli se zúčastnit žáci ZŠ i studenti SŠ. Z došlých novoročenek byly vybrány ve spolupráci s vyučujícími výtvarné výchovy nejlepší a byla z nich sestavena publikace. Také byly naskenovány a vytvořeny WWW stránky.
Kontaktní osoba: Mgr. Ilona Kuboňová - kubonova@osf.cz