Projekt dokončen...

Profesní budoucnost a názor na školu, kterou studuji

Škola: Integrovaná střední škola obchodní České Budějovice
Termín: Zima - jaro 2000
Výstup: Zpracování výsledků dotazníku do publikace
Popis:
Projekt se týká dotazníkového šetření na středních školách u končících ročníků. Byl vytvořen dotazník a také je zpracována metodika vyhodnocování, která je úměrná pro studenty střední školy. Každý, kdo se projektu zúčastní, dostane souhrnnou zprávu, ve které budou celkové údaje od všech škol, které se dotazníkového šetření zúčastnily. V této zprávě nebude provedeno konkrétní členění dle zúčastněných škol. Dále každý účastník dostane druhou část, kde budou vyhodnoceny (již stručněji) výsledky právě jeho školy. To znamená, že si každý bude moci porovnat svou školu s průměrem všech zúčastněných.
Kontaktní osoba: Ing Martin Maršík - marsik@zf.jcu.cz