Projekt dokončen...

Hudba

Škola: Obchodní akademie Jičín
Termín: Jaro 2000
Výstup: Zpracování výsledků dotazníku na WWW stránkách
Popis:
Studenti připravili pro své kolegy dotazníkové šetření o jejich názorech na hudbu.
Kontaktní osoba: Naďa Pražáková - prazakova@moa.jicinet.cz