Projekt dokončen

Lidové zvyky

Škola: Gymnázium Praha 9
Termín: Od 1.4.2001 do 31.12.2001
Výstup: Internetové stránky
Popis:
Cílem projektu je, aby se studenti podrobně seznámili s lidovými zvyky. Žáci gymnázia se rozdělí do čtyř skupin. Každá z nich zmapuje jedno roční období. Popíše konkrétní lidové zvyky, které se udržovaly v minulých dobách nebo které se stále pěstují. Zdrojem informací budou především knihy českého národopisce Čeňka Zíbrta, vzpomínky příbuzných (hlavně prarodičů) a vlastní zkušenosti. Studenti sestaví kalendář lidových zvyků a zpracují ho jako internetovou stránku. K vybraným lidovým zvykům vytvoří vlastní ilustrace. Projektu se mohou zúčastnit i další školy. Jejich žáci mohou doplnit chybějící lidové zvyky, upozornit na případné chyby a nepřesnosti, poslat vlastní ilustrace nebo přeložit vybrané texty do cizího jazyka. Součástí internetových stránek bude i diskuze o významu lidových zvyků a udržování národních tradic (Má smysl je stále pěstovat?), do které se mohou zapojit všichni čtenáři stránek.
Kontaktní osoba: Radek Sárközi- radek.sarkozi@atlas.cz