Projekt probíhá 2x ročně

Fiktivní anglická obchodní korespondence

Škola: OA a VOŠO pionýrská, Brno
Termín: 2001 - ????
Výstup: korespondence
Popis:
Naše škola je koordinátorem projektu. Projekt je financován z prostředků SOCRATES a IEARN . V tomto projektu studenti vytvářejí prospekt, ve kterém nabízejí fiktivní zboží svým partnerům z jiné školy. Dále potom vedou obchodní korepondenci doprovázející tento fiktivní obchodní případ. Veškerá činnost s projektem související se provádí na počítači, dopisy se posílají e-mailem. Proto byl tento projekt vybrán jako součást projektu SITES, kterého se naše škola účastnila. Účastní se druhé a třetí ročníky. V loňském a letošním roce se projekt se úspěšně rozšířil a probíhá se středními školami v Itálii a Rumunsku , Chorvatsku a Slovinsku. Letos škola získala grant z programu Socrates. Ten nám umožní uskutečnit kromě samotné e-mailové komunikace i výměnu studentů a kantorů, abychom se navzájem lépe poznali.
Kontaktní osoba: ing. Elena Tomanová- tomanova@oapion.cz
WWW www.iearn.cz/pro/fiobk/