Projekt probíhá

Ukrajinci v Čechách

Škola: Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno
Termín: 2003 - 20??
Výstup: Výstup - uvedení na www stránkách
Popis:
Ukrajinci v Čechách Projekt navazuje na již uzavřený projekt Česi na Ukrajine.Projekt se zaměřuje na zmapování života Ukrajinců, zejména mladých lidí, kteři hledají na našem území nový domov jako emigranti či reemigranti, tj. potomci bývalých vystěhovalců z našeho území. Co hledají, jaké mají ideály, jaká je realita? To vše zajíma autorku projektu, studentku FF v Brne Kateřinu Lipkovou.
Kontaktní osoba: Tamara Kohutová