Image

Škola: OA a VOŠO Pionýrská, Brno
Termín: říjen 2003 - duben 2004
Výstup: korespondence
Popis:
Projekt Image je projekt řízené korespondence mezi jednotlivými studenty. na různá témata – domov., rodina, koníčky, škola. Stidenti si vyměňují dopisy prostřednictvím mailu, ptají se a odpovídají na to, co je zajímá. Výstupem je projekt s fotografií " dopisového přítele" a jeho charakteristikou. Projekt probíhá ve 2. ročníku v AJP s partnerskou školou v Itálii.
Kontaktní osoba: ing. Elena Tomanová- tomanova@oapion.cz
WWW