Stromečky a strom

Škola: OA Svitavy
Termín: 2004 - 200?
Výstup: webové stránky
Popis:
V rámci projektu Planting trees byl vysazen 17. dubna 2004 národní strom lípa malolistá.

Vysetí několika semen několika různých stromů. Průběžné sledování, zaznamenávání a vyhodnocování růstu stromečků.

Kontaktní osoba: Bohuslav Šíbl si@oa.svitavy.cz
WWW www.iearn.cz/setkani/xii/index.htm