REKLAMA - zaměření na reklamu rádiovou

Škola: OA a VOŠO Pionýrská, Brno
Termín: 2003 - 2004
Výstup: brožurka
Popis:
Cílem projektu je podat čtenáři informace o reklamě jako takové, se zaměřením na reklamu rádiovou, jaké jsou cíle reklamy, jak se stanovuje rozpočet reklamy, jak můžeme zjistit, zda byla reklama úspěšná či nikoliv a dále se zamyslet nad tím, jak na nás vlastně reklama působí a zda na nás vůbec nějakým způsobem působí. Chtěla bych dále podat informace o tom, kdo vlastně bývá zadavatelem reklamy a kdo vlastně rádiovou reklamu potřebuje – jestli jsou to právě zadavatelé reklamy, kteří chtějí upozornit na svůj nový výrobek či službu nebo naopak potenciální spotřebitel, který si chce určitý výrobek nebo službu koupit, jen neví kde. Další částí mé práce jsou výhody a nevýhody rádiové reklamy ve srovnání s jinými médii, protože žádné médium není bez chyby, tak i rádia mají své nevýhody, ovšem ve srovnání s televizí má řadu nezaměnitelných výhod. A jsou zde také grafy poslechovosti jednotlivých rádií v jihomoravském kraji a také ceník reklamní kampaně v rádiu, aby čtenář viděl, jak to vypadá ve skutečnosti, kolik vlastně za takovou reklamní kampaň skutečně zaplatíme. A samozřejmě nechybí anketa, provedená na OA a VOŠ Pionýrská 23.
Kontaktní osoba: Trávníková Iveta : @oapion.cz
WWW text
grafy