Japan & Čeko

Škola: OA a VOŠO Svitavy
Termín: září 2004 - červen 2005
Výstup: www stránky
Popis:
je zaměřen na vzájemné poznávání kultur Japonska a České republiky na základě komunikace mezi studenty středních škol, která probíhá v anglickém jazyce prostřednictvím sítě Internet, a měl by být završen výměnným pobytem studentů obou zemí.
Kontaktní osoba: Bohuslav Šíbl : bohuslav@sibl.cz
WWW www.iearn.cz/jp/index.htm