Tradice a zvyky

Škola: OA a VOŠO Pionýrská, Brno
Termín: 2004 - 2005
Výstup: www stránky
Popis:
Jde o projekt, ve kterém studenti zpracovávají téma Tradice a zvyky na počítači, vyhledávají informace v češtině, které posléze překládají do francouzštiny a vytvářejí vlastní web stránku. Zároveň komunikují prostřednictvím emailu se zahraničními studenty, kteří zpracovávají téma Tradice a zvyky ve stejné době. Smyslem projektu je přiblížit Českou republiku a její kulturu studentům, kteří jsou schopni komunikovat ve francouzském jazyce, a naopak něco se dozvědět o jejich zemi. V současné době studenti spolupracují s moskevskou školou.
Kontaktní osoba: Petra Vranková: vrankova@oapion.cz
WWW