Tradice Rakousko-Uherská monarchie

Škola: OA Svitavy
Termín: 2005 - 2007
Výstup: www stránky, mezinárodní setkání
Popis:
Kontaktní osoba: Tamara Kohutová- kohutovat@post.cz
WWW http://members.aon.at/iearn-austria/monarchie.htm