Světová válka v Japonsku a Evropě

Škola: OA a VOŠE Svitavy
Termín: říjen 2005 - červen 2006
Výstup: www stránky, mezinárodní výměna studentů
Popis:
je zaměřen na vzájemné poznání pohledu studentů na události spojené s 2. světovou válkou. Projekt by měl být završen výměnným pobytem studentů obou zemí.
Kontaktní osoba: Bohuslav Šíbl : bohuslav@sibl.cz
WWW www.iearn.cz/w/index.htm