CommunicationIt is a long time ago when the century of steam and the atomic age finished. Nowadays we are at the beginnings of the new century, and the importance of globalisation grows. The Internet and the telephone nets are used for shortening distances among people. It was an inspiration to create a project - " The Communication". The aim will be comparing prices of telephone charges in certain countries, services referring to it and the frequency of using them. We decided to use essays and questionnaires to find out these pieces of information. At first we would be pleased if you could send us an essay (size and style is optional). The theme: Have these communication technologies (mobile phones and the Internet) influenced your life and how? Please try to think about these questions and send your opinions by the end of January 2001 to kubonova@osf.cz We hope that our project will make you think of the place of information technologies in the world and you will post a lot of interesting contributions.
Gymnasium Teplice, Czech Republic
example essay from Teplice


KomunikaceProjekt "Komunikace" Už dávno skončilo století páry i atomový věk. Nyní stojíme na prahu 21.století, které bude ve znamení globalizace. Ke zkracování vzdáleností mezi lidmi přispívá Internet a telefonní sítě. To nás inspirovalo k vytvoření projektu s názvem Komunikace. Cílem bude porovnat cenové rozdíly v určitých zemích za poskytování telefonních služeb, dále vztah k těmto technologiím a četnost využívání. Pro zjištění takových informací jsme se rozhodli využít formu esejů a dotazníku. V první fázi bychom byli rádi, kdybyste nám zaslali esej (libovolného rozsahu) na téma : Jak ovlivnily moderní telekomunikační technologie (mobilní telefony a Internet) Váš život. Zkuste se nad touto otázkou zamyslet a pošlete své názory do konce ledna 2001 na adresu kubonova@osf.cz. Druhou fází bude průzkum (především pomocí dotazníků), který bude následovat po zhodnocení došlých esejů. Doufáme, že projekt Vás přivede k přemýšlení o postavení informační techniky ve světě a pošlete nám mnoho zajímavých příspěvků. Studenti Gymnázia Teplice
Gymnasium Teplice, Czech Republic