Creating crossword puzzles in englishThe way of work: Students /individually of in class / will choose the level of English and will create a crossword puzzle , so that 80% of the vocabulary used corresponds with the chosen level / elementary, pre-intermediate, intermediate…./. The puzzle can be based on certain topic /which is better/ or general . The students will then provide the crossword puzzle with the legend in the form of English definitions / e.g. banana - long yellow fruit/. The finished puzzle will be sent by e-mail or normal mail to the address: Elena Tomanova, Obchodní akademie , Pionýrská 23, 602 00 Brno, The Czech Republic, e-mail: tomanova@oapion.cz. The best crossword puzzles will be chosen and made into a collection, where they will be listed according to the level of English and according to topics. The printed booklet will be sent to prticipating schools and will also be on Internet for downloading.


Projekt vytváření anglických křížovekStudenti si individuálně, nebo pod vedením vyučujícího zvolí jazykovou úroveň a vytvoří křížovku libovolné velikosti tak, aby 80% použitých slov odpovídalo zvolené úrovni / elementary, pre-intermediate, intermediate…/. Křížovka může být tematicky zaměřená /což je lepší varianta/ nebo všeobecná. Dále studenti opatří křížovku legendou pomocí definic v angličtině /např. banana - long yellow fruit/. Hotové křížovky zašlou mailem nebo poštou na adresu Ing. Elena Tomanová, 0A a V0ŠO Pionýrská 23, 602 00 Brno, email: tomanova@oapion.cz Nejlepší křížovky budou vybrány a zařazeny do sborníku, kde budou seřazeny podle jazykové úrovně, a popř. podle témat. Sborníky budou v tištěné formě zaslány do škol, které se projektu zúčastní a budou též ke stažení na Internetu.