Národní setkání učitelů a koordinátora

Od 27.8 do 29.8 1999 se v Jičíně konalo učitelské setkání, kde byla mimo jiné představena nová koordinátorka Mgr. Ilona Kuboňová. Setkání bylo velmi pracovní, proto zde na těchto stránkách přinášíme hlavní body naší práce.

Nová koordinátorka

Od července 99 převzala po Katce Čajkové funkci koordinátora Mgr Ilona Kuboňová, učitelka Gymnázia Teplice. Každého určitě bude zajímat její nový mail a adresa, takže, najdete ji tady spolu s jejím úvodním dopisem.

Slovo koordinátorky

Zdravím Vás z Teplic a ještě jednou připomínám svoji novu adresu: kubonova@osf.cz. V dopise od Katky i Honzy jste se dočetli základní informace o srpnovém setkání učitelů v Jičíně. Chtěla bych touto cestou ještě jednou poděkovat Evě Jebavé z OA Jičín, která po organizační stránce celé setkání zajistila. Program jsem připravovala s ohledem na situaci, že zde byli pouze učitele a měli jsme tak poprvé možnost prodiskutovat spoustu důležitých věcí.

Projekty

České projekty
Víno Gymnázium Mikulov
Villa Nova Obchodní akademie Brno
Energie, ekologie, ekonomika Gymnázium Český Krumlov a Gymnázium Teplice
Objev ZŠ Borek
Motorismus Obchodní akademie Svitavy - rozpracováno
Odpady a recyklace Obchodní akademie Jičín - rozpracováno
Češi v cizině Obchodní akademie Brno
Návrhy na nové české projekty
Dotazník pro maturanty ISSO České Budějovice
Šachy ZŠ České Budějovice
Anglická Obchodní korespondence Obchodní akademie Jičín a obchodní akademie Brno
Přátelství Obchodní akademie Brno
Kytička mého srdíčka ZŠ Toužim
Informace o našem kraji ZŠ Borek
Pohledy Gymnázium Český Krumlov
Mezinárodní projekty
... najdete na http://www.iearn.org/files/1999-2000projectbook.pdf
Regionální projekty
Evropské příprava společného projektu - žádost o speciální grant

Setkání, které jsme absolvovali


Počet setkání za rok


Financování I*EARNu

Od nového roku máme stop financím z New Yorku, nyní pouze od OSF Praha. Letošní ušetřené peníze nám převedou na další rok. Nemůžeme zbytečně utrácet za věci, které nepotřebujeme, ale peněz na výdaje spojené s projekty je zatím dost.

Bulletin

Během podzimu vyjde jeho druhé číslo, ve kterém shrneme uplynulý školní rok, kdo má jakýkoliv příspěvek, posílejte je na mojí adresu.

Školení v Internetovém centru

Je možnost účastnit se školení, jak již někteří studenti využili v loňském roce. Nabídkový katalog bude rozeslán automaticky všem, kteří byli v Jičíně. Zájemci mohou požádat Evu Fojtů z IC a domluvit se na volném termínu a na grantu na 50% - 100% zaplacení nákladů. Zdůvodněte prací na projektech.

Navíc se bude konat školení v Českém Krumlově či Českých Budějovicích, které bude zaměřené na základy využívání Internetu. Povede ho Jan Čepelák.

Studenti

Momentálně řešíme problém odpovědnosti za studenty na akcích I*EARNu, v tomto směru chceme kontaktovat právníka. Dále jsme se dohodli, že na každou akci budeme hledat i náhradníky, čímž budeme řešit případnou nečekanou neúčast přihlášených.

E-mail

Domluvili jsme se, že budeme efektivně využívat možností internetu, avšak budeme ctít pravidla používání konference. Především se jedná o nutnost odpovídat osobní dopisy konkrétním osobám, ne do konference. Také bude zařízena nová konference pro učitele iearn-ucitel-l@list.ecn.cz a dřívější konference iearn-l@list.ecn.cz bude pročištěna od neexistujících adres.

Údaje o školách

Budou průběžně aktualizovány. Nové údaje zasílejte mně. Které údaje se mají zasílat najdete v tomto dopise.

Nové smlouvy

Některé nové smlouvy byly podepsány v Jičíně a mají sloužit k proplácení cestovného a krytí nákladů spojených s projekty.

Trička a čepice

Trička: jsou bílá, šedá a modrá. S logem I*EARNu, vypadají pěkně. Dostali je učitelé v Jičíně jako odměnu pro aktivní studenty. Další je možno poslat. Čepice:je jich málo a necháme je pro studenty na reprezentaci na mezinárodních setkáních.

Poradní sbor

Poradní sbor byl po společné dohodě zrušen z důvodu jeho nefunkčnosti. Aktuální problémy se budou řešit v učitelské konferenci.

Česká IEARNová konference

Nejdříve je nutno vyčistit seznam od neexistujících adres. Dále byla založena učitelská konference iearn-ucitel-l@list.ecn.cz. Také už nebudeme psát pravidelně k 10. v daném měsíci zprávy - informaci pošle každý dle své potřeby. Také jsme se dohodli, že budou-li maily označeny "odpovězte všichni" budeme odpovídat i v případě negativní odpovědi. Získá se tak přehled o tom, kdo má či nemá zájem a komu zpráva vůbec nepřišla.

News Flash

Ten, kdo chce pravidelně dostávat News Flash, napište svou adresu koordinátorce Iloně Kuboňové. Jinak bude každých 14 dnů do konference chodit mail se subjektem News Fash - výběr, kde bude vytaženo to podstatné. Také bude archiv umístěn na stránku IEARNu. Zde.

A nakonec ještě několik fotek

Autor: Bohuslav Šíbl


Autor: Tamara Kohutová