Mezinárodní setkání učitelů Rakouska, Maďarska a ČR

27. srpna 2005

Na setkání koordinátorů 3 sousedících zemí středooevropského regionu-České republiky, Rakouska a Maďarska byly dohodnuty možnosti spolupráce a podmínky společného mezinárodního projektu Tradice Rakousko Uherské spolupráce.