Celorepublikové setkání v Humpolci

[ Hlavní foto ]Ve dnech 9 - 11.června se v Humpolci konalo celorepublikové setkání studentů a učitelů zapojených do programu I*EARN. Účastníci hodnotili uplynulý školní rok, diskutovali o strategii a připravovali české a mezinárodní projekty na příští školní rok.

Na setkání přijeli zástupci škol z různých koutů ČR: Gymnázium Brno, Gymnázium Český Krumlov, Gymnázium Teplice, ISŠO České Budějovice, OA Brno, OA Jičín, OA Svitavy. Všichni přítomní ohodnotili uplynulý rok jako velice úspěšný, řada projektů získala ohlas i v různých částech Evropy. Výsledkem většiny ukončených projektů jsou vytištěné publikace. Za všechny stojí za zmínku alespoň nové publikace: Gymnázium Teplice - " Novoroční přání ", OA Svitavy - " Motorismus", ISŠO České Budějovice - "Statistické šetření názorů studentů středních škol v ČR".

Končící školní rok se tedy vydařil a plány do budoucna jsou ještě zajímavější. Např. Gymnázium Český Krumlov přišlo se zajímavým návrhem uspořádat turnaj v trojrozměrných piškvorkách po Internetu. Gymnázium Teplice by chtělo začít pracovat na projektu s názvem "Komunikace", který by se týkal informačních technologií (především Internetu), jež budou v novém miléniu hrát stále významnější roli. ISŠO České Budějovice se rozhodla vytvořit multimediální CD, které bude sloužit k propagaci OS I *EARN. OA Jičín chce rozjet projekt "Příběh na pokračování".

Náplň setkání ovšem nebyla pouze pracovní, ale také poznávací - do programu byla zařazena prohlídka města a zajímavý výlet na zříceninu hradu Orlík tyčící se nad rodištěm hudebního skladatele Gustava Mahlera.

Zbývá tedy jen doufat, že zdařilé setkání přispěje k lepší spolupráci mezi jednotlivými školami.

Lucie Plochová, Veronika Hlinková, Lenka Guntherová


Fotodokumentace

Autor fotografií: Tamara Kohutová


Autor: Václav Karafiát