Celorepublikové setkání v Liberci


Liberecký Den , listopad 2002

"Znáte I*EARN?" Tuto otázku možná někteří z vás zaslechli, pokud jste byli zpovídáni v jednom sobotním odpoledni studentkami a studenty v centru města Liberec. Ti zjišťovali, do jaké míry je mobil či PC součástí našeho života. A také chtěli připomenout, že v rámci aktivit občanského sdružení I*EARN jim počítače pomáhají společně pracovat na školních projektech, které naleznete na stránkách www.iearn.cz.
Výsledky ankety ukázaly, že liberecká mládež používá Internet i mobil zcela běžně. U děvčat jsou nejčastěji navštěvovanými stránkami různé chaty, u kluků stránky o sportu a komunikačních technologiích. Při odpovědi na otázku, jaký je jejich názor na rozvoj komunikačních technologií se dotazovaní shodli na tom, že bez PC a mobilu by nemohli existovat.

Tamara Kohutová


Nějaké foto...