Komunikace

Škola: Gymnázium Teplice
Termín: září 2002 - 2003
Výstup: Publikace, http://www.iearn.cz/pro/komunik/index.htm
Popis:
V první fázi projektu budou studenti psát eseje (libovolného rozsahu) na téma : Jak ovlivnily moderní telekomunikační technologie (mobilní telefony a Internet) Váš život. Druhou fází bude průzkum (především pomocí dotazníků), který bude následovat po zhodnocení došlých esejů.
Kontaktní osoba: Mgr. Ilona Kuboňová - kubonova@seznam.cz